Bruker informasjon - TNG Slektstre

roggert.no

Bruker informasjon -

TNG slektstre

-Søk etter personer


Øverst i høyre hjørne på velkomst siden

finner Du en boks som det står

SØK


For å søke etter personer i dette slekts registeret,


skriver Du inn enten fornavn eller etternavn

på de hvite feltene.


Under de hvite  boksene

er det skrevet


" "Etternavn" og "Avansert søk" "


Klikker Du på "Etternavn"

kommer det opp en ny søkerside

med de 30 mest brukte etternavnene

i registeret.


Klikker Du på  "Avansert søk"

kommer det en side opp

hvor Du kan søke etter detaljer i slektstreet.


Lykke til !