FARS Foreldere

" Fars siden " av slekten


Min Farfar !

Lorentz Hansen født i Smidserødlien på Nøtterøy den 20.mai 1885.

Sønn av Hans Anton Johansøn og Else Marie  f.Olsen.Jeg vet ikke så mye om min farfar, annet enn at han var

styrmann og at han var en snill mann og far.


Han avla STYRMANDSEKSAMEN i Sandefjord

(klikk på teksten)


Han må ha vært en flink offiser, fordi han seilte som"Master" øverste sjef ombord

på flere skuter.