Hudø

roggert.no

HUDØ - HUI

Halvor Mathisen Hudø

1796 - 1876


dette er et bilde av teksten

som står på gravstøtten/gravminnet hans på Tjøme kirkegård.


Dette er samme person som blir omtalt

med navnet

Halvor Matiassøn "Rise"

Fødselsdata og navnet er derfor feil i bygdeboka fra Tjøme

av Lorens Berg (side 296)

På støtten/gravminnet står også

navnene til hans andre kone

og flere av hans barn.




Halvor Mathisen Hudø

må ha vært en betydningsfull mann på Tjøme,

da han var oppnevnt  i komitèen som besluttet

riving av den gamle Tjøme kirke og bygging

av dagens Tjøme kirke i 1862.


Eiere av Bruk 2

Halvor Taraldsøn

1805 - 1812

Solgte til slektningen

Johannes Torsteinsøn

1812 - 1821

Solgte til svigersønnen

Halvor Matisen Hudø

1821 - 1876