Claudia Olsen

roggert.no

Claudia Olsen

1946

Claudia Olsen (1896-1980) var politiker (Høyre). Hun var født i Tønsberg som datter av sjømann Andreas Olsen (1848–1910) og Tellefine, født Christensen (1865–1939). Hun forble ugift.


Claudia Olsen ble innvalgt på Stortinget i 1945 for kjøpstedene i Vestfold, og satt til 1961. På Stortinget var hun sosialpolitiker, og den første kvinne som ble formann i en av Stortingets fagkomiteer (Helsekomiteen i 1945).


Olsen deltok aktivt i Nordisk Råd fra begynnelsen i 1953, fram til 1962, og var formann i rådets sosialpolitiske komité 1959–61.


Hun var medlem av Høyres sentralstyre 1945 og 1954–66. 1954–58 var hun partiets viseformann. Olsen var viseformann i Høyrekvinners Landsforbund 1945–54 og formann 1958–64


Før hun ble innvalgt på Stortinget, satt hun som medlem av Tønsberg bystyre 1929–45, av formannskapet fra 1933 og skolestyret 1932–34.


Claudia Olsen var formann i Norske kvinners nasjonalråd 1946–53 og viseformann 1953–56. Hun var også medstifter av Kvinners frivillige beredskap, der hun satt som formann i hovedkomiteen 1951–61. Hun var tilhenger av at kvinnene skulle delta aktivt i forsvaret av landet, både i militær- og totalforsvarsmessig sammenheng. Aftenposten refererte henne etter et innlegg for en kvinneforening i Sandar i Vestfold 7. oktober 1956, der hun hevdet at Forsvaret burde kunne ta inn 2000 kvinner på det tidspunktet: Det er ikke ukvinnelig å være med i forsvaret, uttalte hun.


Til Claudia Olsens 70-årsdag i 1966 ble det avduket en byste av henne i Høyres hus i Oslo. Aftenposten refererte fra avdukningsseremonien:


Sitat  Høyres formann, banksjef Sjur Lindebrække åpnet talernes rekke og bar frem en varm takk for hennes uforlignelige eksempel. Høyres parlamentariske leder, Svenn Stray sa at fordi Claudia Olsen i sin politiske virksomhet har vist sunn fornuft kombinert med godt hjertelag, er hun idag omhyldet av nordmenn - uansett politisk oppfatning.  Sitat 

 


Claudia ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1961. Hun er gravlagt ved Tønsberg gamle kirkegård


Claudia OlsenClaudia Ambrosia Olsen (født 22. september 1896 i Tønsberg, død 9. november 1980 i Tønsberg) var en norsk politiker (H).

Hun var innvalgt på Stortinget fra Vestfold 1945–1961 og markerte seg som Høyres fremte sosial- og kvinnepolitiske talsperson i hele sin periode der. Allerede fra ungdommen var hun sterkt interessert i humanitære, sosiale og religiøse spørsmål. Hun ble også regnet som en feminist lenge før kvinneopprøret i 1970-årene. Olsen var den første kvinnen som ble formann i en av Stortingets fagkomiteer, nemlig i Stortingets helsekomité i 1945. Senere var hun 2. viseformann i Høyre 1954–1958 og formann i Høyrekvinnene 1958–1966.


* Claudia Olsen vokste opp i Stokke, i et svært relgiøst hjem. Hennes foreldre Andreas og Tellefine

hadde nær omgang med min oldemor og hennes familie og slekt, samt prest og lendsmann i Stokke, som var en del av borgerskapet i stokke på denne tiden. Claudia var født i 1896 og var også nær veninde av min grandtante Guldborg Lilly Larsen som var like gammel.


( Disse opplysningene er gitt av min morfar Einar Gjerløw Larsen,sønn av Ludvig og Gjertine Kathrine og bror av Guldborg Lilly. Han kunne bekrefte at familiene  var svært nære venner )


Bakgrunn og yrkeskarrière


Hun var datter av sjømann Andreas Olsen (1848–1910) og Tellefine Christensen (1865–1939). Claudia Olsen forble ugift livet ut. Hennes utdannelse var beskjeden og bestod av, foruten folkeskolen, folkehøgskole 1914–1915 og deretter handelsskole 1917–1918. Hun var assistent ved Tønsberg rasjoneringskontor i 1916, bokholder i firmaet Hans A. Bugge Co. 1918–1922, sekretær ved Tønsberg ligningskontor 1922–1927 samt kasserer ved Tønsberg Aktietrykkeri, hvor Tønsbergs Blad ble trykt, fra 1927.Claudia Ambrosia Olsen (født 22. september 1896 i Tønsberg, død 9. november 1980 i Tønsberg) var en norsk politiker (H). Hun var innvalgt på Stortinget fra Vestfold 1945–1961 og markerte seg som Høyres fremte sosial- og kvinnepolitiske talsperson i hele sin periode der. Allerede fra ungdommen var hun sterkt interessert i humanitære, sosiale og religiøse spørsmål.  Hun ble også regnet som en feminist lenge før kvinneopprøret i 1970-årene.  Olsen var den første kvinnen som ble formann i en av Stortingets fagkomiteer, nemlig i Stortingets helsekomité i 1945. Senere var hun 2. viseformann i Høyre 1954–1958 og formann i Høyrekvinnene 1958–1966.


Politisk arbeid


Hun var medlem av Tønsberg bystyre 1928–1931 og 1933–1945, herav skolestyret 1932–1934 og formannskapet 1933–1945. Hun bekledte en lang rekke tillisverv i partiorganisasjonen, herunder styremedlem og senere viseformann i Tønsberg Høyre fra 1932, formann i Tønsberg Høyrekvinner 1938–1947, formann i Vestfold Høyrekvinner 1938–1947, medlem av Høyres sentralstyre i 1945 og 1954–1966, viseformann i Høyrekvinnene 1945–1954, medlem av Høyres programkomité i 1947 og 1951, 2. viseformann i Høyre 1954–1958, medlem av Høyres landsstyre 1958–1966 og formann i Høyrekvinnene 1958–1966.


Foran stortingsvalget 1945 ble Olsen løftet frem som kandidat under nominasjonen av Realph Norland. Ved valget samme år ble hun innvalgt på Stortinget fra kjøpstedene i Vestfold, altså Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord, Stavern og Tønsberg. Hennes motstandere under nominasjonen ble raskt gjort til skamme, og sin første tale på Stortinget viet hun sjømennene og deres ektefellers kår. Sjøfolkene og især krigsseilerne ble Olsens merkesak ved siden av trygdepolitikken. Ved behandlingen av saken om Nortraships hemmelige fond i Stortinget i 1948 stemte Olsen mot regjeringen og sammen med kommunistene for at sjøfolkene skulle få utbetalt de tilbakeholdte hyrene.


Hun var tungt involvert i det trygdepolitiske arbeidet frem til innføringen av Folketrygden i 1967, men hun var også spesielt engasjert i forsvarspolitikk. Under en debatt i 1950-årene ble Olsen beskrevet som «det eneste mannfolk i Høyres stortingsgruppe» av Sverre Løberg fra Arbeiderpartiet. Olsen ble formann i Stortingets helsekomité i 1945, som den første kvinnelige komitéformann i Stortingets historie, og fortsatte som nestformann og medlem i Stortingets sosialkomité da Helsekomiteen inngikk i denne fra 1950


Utmerkelser


Hun var ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden fra 1961, kommandør av den svenske Vasaorden og innehaver av Norges Forsvarforenings hederstegn


Stortingskomiteer


1958–1961 medlem i Valgkomiteen

1958–1961 medlem i Sosialkomiteen

1954–1957 medlem i Valgkomiteen

1954–1957 medlem i Sosialkomiteen

1950–1953 medlem i Valgkomiteen

1950–1953 nestformann i Sosialkomiteen

1945–1949 medlem i Valgkomiteen

1945–1949 formann i Helsekomiteen

1958–1961 medlem i Valgkomiteen

1958–1961 medlem i Sosialkomiteen

1954–1957 medlem i Valgkomiteen

1954–1957 medlem i Sosialkomiteen

1950–1953 medlem i Valgkomiteen

1950–1953 nestformann i Sosialkomiteen

1945–1949 medlem i Valgkomiteen

1945–1949 formann i Helsekomiteen