Litt om meg !

Litt om MEG !


Jeg er født i heisen på Sandefjord Sykehus i 1961

Sykehuset var nytt og ble innviet i 1960, året før jeg ble født.

Familiens bosted var dengang i

Beintegata i Sandar kommune.


Jeg hadde det litt travelt med og komme til verden, så jeg ble født 6 uker før termin, og etter mye om og menn kunne min far ta meg imot i heisen opp til fødeavdelingen om kvelden den 3.mars 1961 rett før midnatt.


Familien levde lykklig noen år i " Beintegata "

i en firemannsbolig som var nyoppført noen år tidligere.


Det ble også etablert gode og sterke bånd med

en nabofamilie som har blitt bevart siden den gang, og som har blitt vidreført i flere generasjoner senere.


Etter noen år kjøpte mine foreldre seg et " småbruk " på " From "  i Sandar kommune, hvor jeg vokste opp.

Jeg var bare 2 1/2 år da familien flyttet og etablerte seg på gården " From Nordre  

Etter Ungdomsskolen gikk jeg på Handelsskole, Industri og sikkerhets skole, Jeg har også vært elev ved Gjennestad Gartnerskole, Jeg tok transportløyve, anleggsmaskinfører kurs, truck fører kurs m.m. 

Jeg har Diplom for fullført svinn kurs, og jeg har også Diplom for bestått smilekurs.

Sertifikat for bil tok jeg i 1979 og for vogntog og buss tok jeg i 1989.


Jeg startet min yrkeskariære i mai 1974

 

 hos A/S Thor Dahl

Skipshandel og Supermarked i Sandefjord.

Da var jeg bare 13.år gammel. Der jobbet jeg fast efter skoletid, hver torsdag, fredag og lørdag samt i alle skoleferier og når det var ekstra fridager.

Arbeidet besto i og sortere tomflasker, fylle på varer i butikken og delta i generelt lager arbeide.

I 1979 ble jeg fast heltidsansatt på samme sted som lager arbeider.Etter hvert så steg jeg i gradene til ass. lagersjef og senere til lager sjef med ansvar for store vare innkjøp, ordremottak av leveranser innen storhusholdning og personalansvar for 10 -12 faste ansatte og like mange skole ungdommer som arbeidet i helgene.  I 2019 er dette blitt 40 år siden.

 

I 2024 kan jeg si at det er 50 år siden jeg fikk min første offesielle lønnings konvolutt, som den gang kun inneholdt lønnsslipp og kontanter med mynt og seddler ! Timelønnen var kr.4,50

Jeg sluttet hos A/S Thor Dahl som lagersjef i desember 1988, da ble jeg selvstendig næringsdrivende, og jeg drev da med med Transportforretning, Kjøp og salg av strå fôr, Dagligvare handel,  Storkiosk, og jeg hadde to bakeri utsalg. Jeg har også i 10 år jobbet som lastebil sjåfør og har kjørt container lift bil, Krokbil. comprimator biler og vogntog.

I 2006 sluttet jeg med det, og  tok meg 5 mnd. ferie, og fra mai 2007 har jeg vært ansatt i Sandefjord kommune som fagarbeider i Parkvesenet.