Våpenskjold

Våpenskjold

Det finnes to våpenskjold i min slekt.

Det elste stammer i fra min fars side av

slekten,nærmere bestemt

i fra " GRIMMER " slekten.

Sansyneligvis fra før 1700 tallet.


Det andre våpenskjoldet er av nyere dato.

Dette våpenskjoldet er ervervet ,

registrert og eies av min fetter

Jon David Skjoldenborg,

som er sønn av min mors bror

Reidar Gjerløw Larsen,som var gift med:

Elsa Lorense født: Dybfest

som har røtter tilbake til " Benkestokk slekten, som var en kjent adels slekt.

Dette våpen skjoldet blir benyttet som firma logo av overnevnte  Jon David Skjoldenborg,

i hans firma, som er spesialist på skadedyr bekjempelse .

Våpenskjoldet til adels slekten

Benkestokk