TNG Slektprogram

Mitt Slekts program!

Oppdaterings

og

kopierings program


Mine DEMO

Online programmer


Nettsidene og slektsprogrammer er levert av

One.com, Simply Hosting og TNG

Webmaster; Tom E.Roggert.

©Copyright 2019

    Personvern !   

Av hensyn til personvern,

Er ALLE fødselsdata på nålevende personer,

sensurerte for offentligheten på slektstre programmene.

SLEKTSFORSKERDAGEN 2019